zamówienia internetowe

dostawa w Warszawie 0zł

możliwy odbiór osobisty

regulamin

  Informacje ogólne

 1. Dokument ten, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne warunki korzystania z oferty Kwiaciarni Internetowej dostępnej pod adresem kwiaciarniajulia.pl (zwanej dalej Kwiaciarnią), której właścicielem jest firma Kwiaciarnia "Julia" Cezary i Bożena Zawadzcy Spółka Cywilna, z siedzibą w Warszawie, adres: 00‑024 Warszawa, Al. Jerozolimskie / Jana Pawła II lok. 32, NIP: 1131874711, REGON: 012894531.
 2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą zamieszczane na stronie internetowej Sklepu i będą obowiązywały od daty ich opublikowania.
 3. Korzystanie z Kwiaciarni jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Klient w momencie rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Kwiaciarnię na warunkach określonych w dziale Ochrona prywatności niniejszego regulaminu.
 5. W wyniku rejestracji w systemie Klient otrzymuje osobiste konto identyfikowane przez unikalną nazwę (login) i zabezpieczone przed nieupoważnionym dostępem za pomocą hasła wybranego przez Klienta w czasie rejestracji.
 6. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie z Kwiaciarni periodycznych e-maili (newsletter). Warunkiem jest wyrażenie przez niego zgody na otrzymywanie informacji handlowych, zgody na przetwarzanie w tym celu przez Kwiaciarnię jego danych osobowych oraz potwierdzenie adresu e-mail. Klient w dowolnym momencie może zrezygnować z otrzymywania takich e-maili.
 7. Ogólne warunki zamówienia

 8. Potwierdzenie złożenia zamówienia zostanie przesłane na podany przez Klienta adres e-mail.
 9. Doręczony bukiet może nieznacznie różnić się od przedstawionego na zdjęciu. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji składników bukietu w razie konieczności, starając się jednak, aby zmiany były jak najmniejsze.
 10. Ceny podane przy wszystkich produktach są cenami brutto. Ceny te zawierają koszt karty okolicznościowej lub bileciku.
 11. Jeśli nie jest wyraźnie zaznaczone inaczej, promocje i rabaty w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu. W wypadku sytuacji, gdzie w wyniku błędu systemu komputerowego takie łączenie nastąpiło, błędne zamówienie może zostać odrzucone przez Kwiaciarnię.
 12. Do wartości zamówienia doliczany jest koszt przesyłki pokrywany przez Kupującego.
 13. Rozliczenie transakcji może się odbyć w następujących trybach:
  • płatność gotówką przy odbiorze w Kwiaciarni,
  • płatność on-line,
  • przelewem z dowolnego banku lub poczty.
  Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
 14. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie klienta.
 15. Realizacja zamówienia

 16. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu i weryfikacji płatności przy wykorzystaniu jednej z akceptowanych form płatności.
 17. Zrealizowane zamówienia są dostarczone na adres podany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 18. Realizujemy dostarczanie przesyłek kwiatowych na terenie Warszawy i okolic.
 19. Przesyłki do szpitali, hoteli, dużych firm, banków doręczane są do recepcji lub sekretariatu.
 20. Nie ponosimy odpowiedzialności za przesyłki, które zostały opóźnione lub niedostarczone z powodu podania błędnych danych przez Nadawcę lub braku pozytywnej autoryzacji płatności. Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami takiej przesyłki.
 21. Zastrzegamy sobie możliwość wstrzymania lub anulowania złożonego zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności czasowo lub zupełnie uniemożliwiających realizację zamówienia, a także w razie wystąpienia wątpliwości związanych z treścią zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji Kwiaciarnia zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
 22. Zastrzega my sobie możliwość odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku, gdy cena towaru prezentowana w ofercie jest wynikiem pomyłki lub działania osób trzecich. W takim przypadku kwota wpłacona przez Klienta zostanie zwrócona w terminie 7 dni roboczych.
 23. W dniach o tradycyjnie zwiększonej ilości zamówień, takich jak: Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki, bardzo popularne imieniny, może nastąpić opóźnienie w terminie dostawy. Tego typu zamówienia będą realizowane najpóźniej w dniu następnym.
 24. Reklamacje

 25. Reklamacje można składać pisemnie lub pocztą elektroniczną w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania zamówionych produktów. Procedura reklamacyjna wszczynana jest po dostarczeniu szczegółowego opisu zastrzeżeń produktu, którego reklamacja dotyczy oraz samego produktu. Reklamacje bez podania uzasadnienia nie będą rozpatrywane. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 3 dni roboczych.
 26. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady lub niezgodności ze złożonym zamówieniem powstałe w procesie realizacji zamówienia. Kwiaciarnia w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe z winy Klienta.
 27. Kosztami powstałymi w wyniku nieuzasadnionych reklamacji obciążony zostanie Klient.
 28. Ochrona prywatności

 29. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Klienta są przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.
 30. Użytkownik ma możliwość wglądu i zmiany swoich danych osobowych zarejestrowanych w Sklepie.
 31. Kwiaciarnia zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia skutecznej ochrony prywatności Klientów.
 32. Informacje przekazane przez Klienta podczas rejestracji oraz późniejszego korzystania z Kwiacarni wykorzystywane są jedynie w celach związanych z należytą realizacją zamówień składanych przez Klienta.
 33. Odpowiedzialność

 34. Kwiaciarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówień lub niemożność ich wykonania wynikające z działania czynników od nas niezależnych.
 35. W przypadku zaistnienia opisanych powyżej okoliczności Kwiaciarnia zobowiązuje się w najszybszym możliwym terminie poinformować Klienta o zaistniałym zdarzeniu i jego przyczynach.
 36. Właściciel Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za treść zleceń. Zastrzegamy sobie równocześnie możliwość odrzucenia zlecenia, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że narusza ono prawa autorskie i im pokrewne, zawiera treści obelżywe, zniesławiające lub naruszające dobra osobiste osób trzecich. Decyzja Kwiaciarni w tej mierze jest ostateczna i nie podlega dyskusji.
 37. Postanowienia ogólne

 38. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Handlowego.
Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm, udzieloną przez PFR SA. akceptowane formy platnosci: Visa, MasterCard, PKO, Intelligo, mTransfer, Nordea Przelew24 BZWBK, MultiTransfer, BPH, ING, Pekao24